Mannen, vrouwen van het Wapen
Met zijn Koninklijke naam
Houdt Uw Wapenspreuk in ere
“Zonder vrees en zonder blaam”

Weest bereid tot al uw taken
’t Zij in oorlog, ’t zij in vree
Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar’chaussee

Draagt met moed en trots Uw Nestel
Koninklijke Mar’chaussee

Gaat zo voorwaarts in de toekomst
Zij de standaard steeds Uw tolk
Van hetgeen Gij hebt betekend
Voor Uw vorstenhuis en volk

Handhaaf immer Neerlands wetten
’t Zij in oorlog, ’t zij in vree
Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar’chaussee

Blijft de steun van onze natie
Koninklijke Mar’chaussee


Download het MP3 bestand